<< wróć

PAGERO TOOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wsparcie firmy Pagero Tool”

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałanie 1 - 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny

(Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)

Podstawowym celem projektu jest wzrost przychodów i poszerzenie zakresu usług.

Wydatki ogółem: 492 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 400 000,00 PLN

Dofinansowanie: 320 000,00 PLN

<< wróć

<< wróć

PAGERO TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wsparcie Pagero Tech w procesie”

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałanie 1 - 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny

(Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)

Podstawowym celem projektu jest wzrost przychodów i poszerzenie zakresu usług.

Wydatki ogółem: 492 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 400 000,00 PLN

Dofinansowanie: 320 000,00 PLN

<< wróć

polityka prywatności
projekt stony i logo: www.tenDESIGN.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram