testery produktu
EOL i ENDURANCE

EOL - End Of Line
testowanie produktu

 • testy szczelności
 • testy parametrów elektrycznych
 • sprawdzenie charaktrerystyki ciśnienia i sił
 • testy poziomu hałasu

ENDURANCE
sprawdzenie urządzenia (DUT) 

 • temperatura
 • ciśnienie
 • obciążenie prądowe
 • wytrzymałości na działanie
  agresywnych środków chemicznych
 • wibracje
zobacz case study
CASE STUDY
tester szczelności do zaworów kulowych
PROBLEM

Głównym założeniem projektu był design oraz wykonanie stanowiska do testów szczelności zaworów kulowych wraz z oprogramowaniem LabView.

Projekt zakładał jak największa automatyzację testu, przy ciągłej kontroli parametrów przepływu, ciśnienia i temperatury czynnika roboczego. Dodatkowo procedury klienta wymagały możliwości walidacji oraz kalibracji testera przy pomocy specjalnie wykonanych sprawdzianów.

ROZWIĄZANIE

Wykonanie ramy z profili aluminiowych ITEM z podziałem na

 • strefę roboczą wraz z wygodnym obracanym panelem sterowania,
 • estetycznie wykonaną strefę przygotowania powietrza i hydrauliki,
 • komorę suszenia oraz testów bąbelkowych,
 • szafę sterowniczą.
 • Strefę roboczą wykonano tak, aby zapewnić maksymalną automatyzację obrotu zaworów oraz przezbrojeń pomiędzy 3 typami zaworów kulowych.
 • Przygotowanie instalacji pneumatycznej na ciśnieniu roboczym 35 barów oraz kilkustopniowej redukcji ciśnienia opartej na komponentach Festo.
 • Zastosowanie butli ze sprężonym powietrzem do wspierania układu pneumatycznego przy spadkach ciśnienia z sieci.
 • Wykonanie w pełni funkcjonalnego układ hydraulicznego: 

  • z 3 stopniową filtracją,
  • sterowanym zaworem proporcjonalnym oraz zaworami zamykającymi współosiowymi od firmy Stasto,
  • ciągłym pomiarem przepływu, ciśnienia oraz temperatury czynnika roboczego przy użyciu czujników firmy Bronkhorst i WIKA.
 • Użycie układu chłodzenia komory testowej oraz wody demineralizowanej opartego na wodzie lodowej z sieci klienta.
 • Do testów szczelności wykorzystano tester ATEQ F620.
 • Zrealizowanie automatycznej sekwencji testowej na sterowniku PLC skomunikowanym i sterowanym przez operatora przy pomocy aplikacji LabView,
 • Wykonanie sprawdzianów tzw. Dummy Unitów z kryzami testowymi do sprawdzania poprawności pomiaru układu hydraulicznego
 • Zapewnienie bezpieczeństwa operatorowi zgodnie z obowiązującymi normami poprzez:

  • zastosowanie szczelnej obudowy komory testowej.
  • użycie sterowników bezpieczeństwa,
  • wyłącznika bezpieczeństwa i krańcówek zabezpieczających drzwi głównej komory testowej
CASE STUDY
zawór odpowiedzialny za kontrolę wysokości kabiny ciężarówki
PROBLEM

Posiadany sprzęt nie pozwalał na przetestowanie minimalnej ilości produktów i spełnienie wymagań poziomu niezawodności oczekiwanego przez producenta O.E.M. w zadanym harmonogramie projektu. 

Proces testowania dodatkowo wydłużała konieczność przezbrojeń wynikających z limitów temperaturowych osprzętu.

ROZWIĄZANIE

Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy tester wykonujący sekwencję testową na 16 zaworach jednocześnie, pozwalający na testy 4 różnych wariantów w komorze w warunkach 95% wilgotności i zakresie temperatur od -40*C do +100*C.

 • Zapewniliśmy 60mln aktywacji z częstotliwością 11Hz (10 mln na jeden test) - symulacja nierówności drogi. Kontrola prędkości obrotowej silników elektrycznych oraz Kontrola skoku siłowników pneumatycznych
 • Poprzez program oparty na sterowniku PLC SIEMENS - umożliwiliśmy wybór sekwencji testowej, odpowiedni dla badanego wariantu przez prosty interfejs na panelu HMI,
 • Dodatkowo wprowadzona została procedura step-by-step
  Nasza konstrukcja testera pozwala na szybkie przezbrojenie i testy zaworów innego typu.
 • Wykorzystaliśmy oryginalne elementy pojazdu, symulując objętość układu pneumatycznego oraz mocowanie zaworów, urządzenie spełnia dyrektywę bezpieczeństwa (krańcówki, zabezpieczenia prądowe)
 • Wykonaliśmy kompleksową instalację u klienta, zapewniliśmy wsparcie podczas konfiguracji parametrów testu.
 • Stworzyliśmy pełną dokumentację oraz instrukcję obsługi,
  po wprowadzeniu modyfikacji, uruchomieniu, wykonaniu prób został nadany certyfikat CE;
CASE STUDY
pompa próżniowa zasilająca układ zawieszenia, wspomagania hamowania oraz układ paliwowy
PROBLEM

Klient w ramach przeniesienia produkcji pomiędzy poszczególnymi plantami potrzebował modernizacji testerów. Zmodernizowana konstrukcja musiała spełnić normy Industry 4.0 oraz projektowe założenia przepustowości.

ROZWIĄZANIE

Wykonaliśmy modernizację dwóch testerów dla pomp próżniowych.

Dokonaliśmy analizy rozwiązań stosowanych przez klienta: 

 • brak dokumentacji
 • odtworzyliśmy realizację sekwencji testowej na maszynie na podstawie starego programu napisanego w VisualBasic oraz zastanego/bieżacego układu elektrycznego.
 • przystosowaliśmy gniazda pod testy innego wariantu (inżynieria odwrotna - brak modeli CAD zastałej konstrukcji).

Wprowadziliśmy nowoczesne systemy sterowania, które pozwalają na precyzyjną kontrolę zadawanych parametrów takich jak prędkość, ciśnienie

Rozszerzyliśmy funkcjonalności wprowadzając dodatkowe oczujnikowanie pozwalające na pomiar prędkości silnika elektrycznego, pomiar ciśnienia atmosferycznego, integrację drukarki etykiet znamionowych (data, numer produktu, lokalizacja produkcji). Dodatkowo wprowadziliśmy automatyzację procesu testowania dodając czujnik wykrywający pompę, dzięki czemu następuje automatyczny wydruk etykiety).

W celu zapewnienia pełnego sterowania testerem, niezbędne było dodanie karty NI oraz integracji oprogramowania LabView:

 • sekwencja testowa, obsługa błędów i interfejs komunikacyjny z operatorem, stworzenie protokołów komunikacyjnych z zastanymi podzespołami: falownik, magistrala ASI, sterownik grzałki, wkrętak STANLEY, ATEQ, drukarki BRADY;
 • wykonanie sekwencji step-by-step oraz sprawdzenie funkcji kontrolnych - master parts;
 • zainstalowaliśmy monitor pozwalający na komunikację z operatorem;
 • została zapewniona komunikacja z centralnym systemem Treacebility (rejestracja parametrów procesowych dla każdej testowanej sztuki) - PC i oprogramowanie LabView.
 • Wprowadziliśmy czujniki optyczne KEYENCE - wykrywanie etykiet i poprawności pozycji przyklejenia.
 • Upgradowany został układ zasilania hydraulicznego (w celu ograniczenia wzrostu temperatury w układzie/wzrost zużycia energii elek. wprowadzono rozwiązania programowe pozwalające na optymalne wykorzystanie ciśnienia hydr.).
 • Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy dodatkową stację do testów szczelności - opartą na urządzeniu ATEQ
 • Urządzenie spełnia dyrektywę bezpieczeństwa (krańcówki, zabezpieczenia prądowe)
 • Wykonaliśmy kompleksową instalację u klienta, zapewniliśmy wsparcie podczas konfiguracji parametrów testu.
 • Stworzyliśmy pełną dokumentację (łącznie z analizą ryzyka) oraz instrukcję obsługi.
 • Po uruchomieniu, wykonaniu prób został nadany certyfikat CE.
CASE STUDY
tester funkcjonalny do zaworów
PROBLEM

Klient zwrócił się z zapytaniem na wykonanie stanowiska testów funkcjonalnych zaworu. W skład testera wchodziło 60 zaworów wykonawczych, sterowanych pneumatycznie. Badany zawór odpowiedzialny jest za przygotowanie powietrza w pojazdach ciężarowych.

Zgodnie z założeniami stanowisko miał odwzorowywać rzeczywisty układ pneumatyczny, by umożliwić analizę działania zaworu w warunkach aplikacji klienta końcowego.

ROZWIĄZANIE

Wykonano serię testów różnych zaworów wybierając te, które spełniały specyfikację klienta. Z nich wytypowano zawór o najlepszej cenie i terminie dostawy, dzięki czemu znacząco zredukowaliśmy koszt końcowy testera.

 • Stanowisko jest układem pneumatycznym zaworów wykonawczych sterowanych pneumatycznie za pośrednictwem wysp zaworowych.
 • Praca odbywa się na ciśnieniu roboczym do 20 barów oraz ciśnieniu sterowania 6 barów.
 • Całość zbudowano na regulowanym stole warsztatowym ITEM rozszerzonym o indywidualne wymagania i specyfikę urządzenia.
 • Niezbędna elektryka została umieszczona w skrzynce elektrycznej, a dodatkowe moduły wieży pomiarowej w szafie rackowej.
 • Czujniki ciśnienia pozwalają na dokładne kontrolowanie układu.
 • Interface układu pomiarowego obsługiwany jest przy pomocy jednostki sterującej z monitorem dotykowym oraz z monitorem LCD.

Masz pytania? Chciałbyś otrzymać ofertę?

Zadzwoń, skorzystaj z formularza kontaktowego lub wyślij zapytanie ofertowe na 

rfq@pagero.plskontaktuj się z nami

W tym się specjalizujemy

polityka prywatności
projekt stony i logo: www.tenDESIGN.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram